Krister Mörtsell, Anette Bredberg, Markus Granström, Anna Ahlenius Oskarsson, Agneta Ögren Stjärnström

Vår målsättning för 5-års gruppen är:

  • Att lära känna varandra i gruppen.
  • Att få en fungerande grupp där alla känner trygghet och trivs.
  • Att underlätta övergången mellan förskola - skola


Gruppens arbete pågår under höst- och vårterminen där vi träffas på
tisdagar och onsdagar 9.15-10.45.

Glitterstenarna har gjort olika experiment. För att se bilder på hur det gick till, klicka här...

Namnet Glitterstenarna kom till efter en röstning. Vi träffas två gånger i veckan. För att se lite av vad vi gjort under hösten, klicka här...