Namnomröstning för 4-årsgruppen.

Att arbeta med demokrati i förskolan kan se ut på olika sätt. Barnen i 4års-gruppen fick här ta del av det genom att vara delaktiga i att bestämma namn för vår grupp. Vi pedagoger samlade in olika namnförslag från barnen, där vi sedan valde ut 4 av förslagen som vi sedan skulle rösta om.
Vi gav alla deltagare en boll som de sedan skulle få lägga i den burk med det namnförslag de röstar på. Att förtydliga namnförslagen med bilder är ett sätt att öka barnens självständighet och delaktighet. Sedan fick de gå bakom ett skynke för att lägga sin röst.

Tillsammans räknade vi sedan rösterna och kom fram till vårt nya gruppnamn, vilket blev T-rex-gruppen!