Under hösten har vi haft rörelsesamling två gånger/veckan med 10 barn som är 1-4 år. Fokus har legat på att kombinera digitala verktyg med rörelse. Utifrån en VFU student, som hade en uppgift att planera för ett utvecklingsområde på avdelningen, föddes denna idé. Vi har jobbat vidare med detta hela ht 19. Barnen har fått turas om att scanna QR-koder och vi har rört oss till olika rörelsesånger.