Ge mig tid, jag kan.

I en annan temagrupp med de yngre barnen, arbetar och utforskar de just nu vår ateljé. Tillsammans utforskar vi olika färger, tekniker och tillvägagångssätt att måla på. Tillsammans tar vi oss igenom steg för steg vad som behövs för att måla och vi börjar med att hämta förkläde och att välja och hämta det material som de vill ha, till att tvätta penslar och plocka undan efter sig när de är färdiga. Lärorika stunder där fokus just nu legat på att lyfta deras självständighet och självkänsla!