Föräldrarådets uppgifter

  • Informationskanal mellan förskola/familjedaghem och föräldrar.
  • Referensgrupp inför viktiga beslut.
  • Idéforum för utveckling och förbättring av Tegspedagogernas verksamhet.

Föräldrarådets sammansättning

  • Två  föräldrarepresentanter från varje avdelning, familjedaghemmen räknas som en avdelning.
  • Två personalrepresentanter
  • Rektor

Arbetsformer

Föräldrarådet är rådgivande, rektor fattar beslut.

Rådet träffas 2ggr/termin.Minnesanteckningar förs och skickas hem till alla föräldrar via mail samt publiceras här på hemsidan.

Dagordning skickas ut ca 1 vecka innan mötet till alla föräldrar. Aktuella handlingar som berör ärendena skickas ut med dagordningen.

Föräldraråd 2019-2020

Solen

Månen

Stjärnan

Lilla björn

Pluto

Familjedaghem

                 Personalrepresentaner

Rektor