Olika bilder från vad familjedaghemmen gjort. 

Vi jobbar med naturvetenskap och matematik på olika sätt i skogen.