Olika bilder från vad familjedaghemmen gjort. 

Vi besöker skogen och utforskar vad man kan göra där. Vi arbetar med naturkunskap på olika sätt.
Vi besöker skogen och utforskar vad man kan göra där. Vi arbetar med naturkunskap på olika sätt.
Barnen är med och bakar pepparkakor. I samband med bakningen får barnen möjlighet att utvecka olika ämnesområden som matematik, delaktighet, språk, motorik och barnen lär med alla sinnen.
Barnen är med och bakar pepparkakor. I samband med bakningen får barnen möjlighet att utvecka olika ämnesområden som matematik, delaktighet, språk, motorik och barnen lär med alla sinnen.
Vi har varit på utflykt till 4H gården.
Vi har varit på utflykt till 4H gården.

Vi stimulerar barnens språkutveckling bl.a. genom att bokstäver finns tillgängligt i mijön och barnen får möjlighet att möta olika text och bild i böcker.