Arbetssätt för köket
 

  • Att maten tillagas i eget kök.
  • Att använda skolans (Östteg i första hand) matsedel som en utgångspunkt vid planering av måltider.
  • Att laga en näringsrik och varierande kost.
  • Att servera vegetariskt och fisk en gång i veckan.
  • Att ge en bra service till avdelningarna i samband med måltiderna.

 
 Delmål 20-21

  •  Att pröva en ny maträtt 3-5 ggr/termin och märka upp dessa.
  • Att fortsätta med väljarveckor, där barnen gemensamt på varje avdelning får välja mat en vecka/läsår.