På lilla björn har vi varit med i Kartongmatch-en. Det handlar om att tillsammans med barnen hjälpa miljön. För att se mer, klicka här...